Hotspot auto off

by Dawid Rajnert

Version 1 (May 5, 2017)

Download (3 downloads)

Automatically turns off Hotspot after a certain time and asks whether to turn off data transfer.

Automatycznie wyłączy Hotspota po określonym czasie oraz zapyta czy wyłączyć transferu danych.