PL Screen lock support! Wsparcie blokady ekranu!

by Samuel Przeździęk

Version 10 (January 3, 2018)

Download (680 downloads)

Private bodyguard for your phone!
Someone is trying to unlock your phone! I will vibrate and he cannot turn my screen off. Later I will scream and photograph him! You can watch his face and current location on your Google Drive!

Remember to rate me! Oceń mnie!
ENGLISH
Description
Turns vibration on when first unsuccessful screen unlock occurs and keeps the screen on also. Even when you push power button ]:-> At the second unsuccessful attempt sends to Google Drive photos of the front and back of the phone and the location also (location is updated every minute since now). At the third try loops the voice message on your lost/stolen phone. If you enter the correct password all the procedures are resetting.

Requirements!
Before starting work turn cellular data and the location (the power saving mode) on. You should test three blocking modes, it is often necessary to change the resolution of the pictures. Enable in Automate running after a reboot / with the launch of the system (in app settings).
If you do not select a Google account - flow stops. Change the language of voice notifications to yours and past the correct text (you can use Google Translate, text change needed in 2 places).

Enjoy! Hope you like it!
Remember to leave feedback!
============
POLSKI
Opis
Włącza wibracje przy pierwszym nieudanym odblokowaniu ekranu i pilnuje, by ekran był wzbudzony. Nawet po naciśnięciu przycisku zasilania ]:-> Przy drugiej nieudanej próbie wysyła do Dysku Google zdjęcia z przodu i tyłu telefonu oraz lokalizację (aktualizacja co minutę). Przy trzecim błędzie zapętla komunikat głosowy o kradzieży telefonu. W razie wpisania prawidłowego kodu procedury są zerowane.

Wymagania!
Należy przed rozpoczęciem pracy włączyć dane komórkowe i lokalizację w trybie oszczędzania energii. Należy przetestować trzy tryby zablokowania, często będzie konieczna zmiana rozdzielczości wykonywanych zdjęć. Włącz w Automate uruchamianie aplikacji po restarcie/wraz z uruchomieniem systemu.
Jeżeli użytkownik nie wybierze konta Google flow zatrzyma się.

Miłego korzystania!
Pamiętaj, by ocenić aplikację!

5.0 average rating from 5 reviews

5 stars
5
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
Warnings
0

Reviews and ratings can be submitted in the app.