PL Screen lock support! Wsparcie blokady ekranu!

by Samuel Przeździęk

Version 8 (October 22, 2016)

Download (19 downloads)

ENGLISH
Description
Turns vibration on when first unsuccessful unlock occurs and keeps the screen on. At the second unsuccessful attempt sends to Google Drive photos of the front and back of the phone and the location (location updated every 3 minutes). At the third error loops the voice message on your phone is stolen (text change needed in 2 places). If you enter the correct password procedures are resetting.

Requirements!
Before starting work turn cellular data and the location of the power saving mode. You should test three blocking modes, it is often necessary to change the resolution of the pictures. Enable Automate application to run after a reboot / with the launch of the system.
If you do not select a Google account flow stops. Change the language to yours and past the correct text (you can use Google Translate).

Enjoy! Hope you like it!
============
POLSKI
Opis
Włącza wibracje przy pierwszym nieudanym odblokowaniu ekranu i pilnuje, by ekran był wzbudzony. Przy drugiej nieudanej próbie wysyła do Dysku Google zdjęcia z przodu i tyłu telefonu oraz lokalizację (aktualizacja co 3 minuty). Przy trzecim błędzie zapętla komunikat głosowy o kradzieży telefonu. W razie wpisania prawidłowego kodu procedury są zerowane.

Wymagania!
Należy przed rozpoczęciem pracy włączyć dane komórkowe i lokalizację w trybie oszczędzania energii. Należy przetestować trzy tryby zablokowania, często będzie konieczna zmiana rozdzielczości wykonywanych zdjęć. Włącz w Automate uruchamianie aplikacji po restarcie/wraz z uruchomieniem systemu.
Jeżeli użytkownik nie wybierze konta Google flow zatrzyma się.

Miłego korzystania!

5.0 average rating from 2 reviews

5 stars
2
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
Warnings
0

Reviews and ratings can be submitted in the app.