Jarvis (SRB) free

by Stefan Marjanov

Version 3 (November 4, 2016)

Download (26 downloads)

Jednostavna verzija Jarvis asistenta prilagođena za srpski jezik.

VAŽNO: u algoritmu (blok 17) izmeniti ime. Nemoguće je kroz promenljive to uraditi jer je srpski komplikovan a broj blokova u besplatnoj verziji ograničen.

Pri pokretanju programa od vas će biti zatraženo da odaberete Google nalog sa kojeg želite da proverava poštu.
Takođe i jačinu zvuka izgovaranja teksta.
Glasovne komande potvrđujete sa: da, želim, može, otvori, pokreni.

saznajnovo.com

Ideju dao korisnik: ENOCH OU