Battery protection! 🔋 Protecció de bateria!

by Filu Mestre

Version 1 (October 8, 2019)

Download (220 downloads)

Battery protection. It warms when the charge is already made (between 97-100%) so as not to damage the battery or waste electricity. It's necessary to indicate what sound/music be emited. Protecció de la bateria, t'avisa quan la càrrega està completada (97-100%) i així protegir la bateria i no malgastar electricitat. Cal indicar el so o música a emetre. Salut!