Tải truyện wikidth (phổ biến)

by Đồng 3017 Thanh

Version 1 (May 10, 2022)

Download (7 downloads)

25 BLOCK
Hướng dẫn:
1. Thử sao chép đường dẫn này và nhấn start > tải
Đường dẫn: https://wikidth.net/truyen/sieu-duy-thuat-si/de-nhat-tiet-thieu-nien-ingres-WLw25Du261oKgg5m
2. Thử nhấn stop sau đó start > tải tiếp
3. Vô mục download xem kết quả.
- Tên miền có thể truy cập wikidth.net
- Dùng File Manager để dễ dàng quản lý tệp.
- Dùng @Voice Aloud Reader để đọc tất cả tệp txt.
- Tốc độ tải 3s/1 chương, muốn nhanh thì 0s, nhưng nhanh bị block, sau 20p lại tải tiếp, tải truyện dài thì để app chạy ngầm xuyên đêm, khi nhận được dữ liệu, chương trình mới viết vào tệp txt, sẽ không có chuyện thiếu chương.
- Nếu tải 3s vẫn bị block thì đổi thành 4 hoặc 5 giây.
- App tự tắt khi tải xong hoặc khi bạn nhấn stop.
- Tải tệp để đọc offline hoặc nghe truyện qua phần mềm thứ 3, còn làm sao mà đọc được tất cả tệp mà không cần nhấn từng cái thì các bạn tự tìm hiểu.
- Chương trình nhỏ nghiệp dư hi vọng giúp ích được cho ai đó cần và thích đọc tiểu thuyết.