Chuyển tiền Viettel

by Đồng 3017 Thanh

Version 4 (August 1, 2022)

Download (5 downloads)

28 BLOCKS
1. Nhập mật khẩu
2. Chọn liên hệ có trong danh bạ
3. Chuyển tiền (Tự nhập số điện thoại)
4. Tự nhập số tiền và số điện thoại
5. Gửi thêm lần nữa (Nếu bạn nhấn nút gọi sau đó)
Vì không yêu cầu cấp quyền "gọi trực tiếp từ số điện thoại" nên nó chỉ chuẩn bị văn bản còn chuyển tiền thì bạn tự nhấn vào nút gọi thì nó mới thực hiện. Cứ yên tâm mà làm!