Kreator przypomnień. / Notification creator.

by Karol Kowalski (Karol77KK)

Version 1 (June 1, 2016)

Download (1,297 downloads)

Umożliwia utworzenie przypomnienia. Użytkownik ustala czas i treść przypomnienia. Gdy nadejdzie wskazany czas, wyświetlone zostanie powiadomienie na pasku stanu.

Allows creating custom reminder.
User sets notification's time and content. When time is up, status bar notification will appear.

By Karol77KK