Drzemka w ciszy

by Maciej Packa

Version 1 (February 9, 2019)

Download (45 downloads)

Wyłącza dźwięk dzwonka, powiadomień i alarmów na zadany czas, po upływie którego odtwarza alarm przez max 3 minuty. Dźwięk alarmu to domyślny dźwięk dzwonka.