"Baterio oszczędzator 2000"

by Maciej Stencel

Version 1 (February 21, 2020)

Download (28 downloads)

Optymalizuje pracę urządzenia gdy poziom baterii spadnie poniżej 15 procent