Heartbeat Simulator

by ona li toki e jan Epiphany tawa mi

Version 1 (August 2, 2020)

Download (10 downloads)

Simulates a heartbeat using the phone's vibrator.

pali e kalama pilin kepeken ilo pi tawa nasa.