Đọc số gọi đến , nghe và hủy bằng giọng nói

by Luôn Nguyễn

Version 1 (August 7, 2020)

Download (144 downloads)

Đọc số cuộc gọi đến ,
Nghe máy : nghe , ok , vâng , có
Hủy : thôi , không , nô , bỏ qua .