B3 Co godzina z kalendarza 12

by matt ongtalk

Version 1 (February 3, 2022)

Download (14 downloads)

Co godzina mówi która jest i sprawdza czy coś jest w kalendarzu na tę godzinę.

Tu trzeba aktywować B4 w flow start, time await określa kiedy będzie aktywowany.

Blok is in time window aktualnie od 8 do 23:05 okeśla w jakim przedziale czasowym ma być sprawdzany kalendarz.